معاونت داوطلبان

 سازمان داوطلبان حلقه اتصال میان نیاز نیازمندان و توان توانمندان است

 

یکی از اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ، اصل خدمات داوطلبانه است

بر این اساس و در جهت تحقق این اصل اساسی ، سازمان داوطلبان و جمعیت هلال احمر ایران در سال 1338 هجری شمسی با هدف سازماندهی و انسجام بیشتر و بهتر فعالیتها و خدمات داوطلبان جمعیت و حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر ، تشکیل گردیده است

این سازمان از بدو تاسیس در زمینه انجام امور خیریه و ارائه خدمات عام المنفعه به نیازمندان جامعه فعالیت نموده و خدمات ارزنده ای چون نگهداری از کودکان بی سرپرست ، تاسیس شیرخوارگاه ، جمع آوری کمک های مردمی برای ارسال به جبهه های جنگ ، جمع آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان از حوادث و سوانح مختلف در داخل و خارج از کشور و جمع آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان مناقشات بین المللی ، ارائه نموده است

تعاریف ، وظایف و حقوق اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر

جمعیت های ملی هلال احمر و صلیب سرخ در سراسر جهان وظیفه دارند بر اساس اصول هفت گانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ( انسانیت،بی غرضی ، بی طرفی ، عدم وابستگی ، خدمات داوطلبانه ، یگانگی  جهان شمولی ) نسبت به ارایه خدمات انسان دوستانه و حمایت از مدد جویان اقدام نمایند

تعریف داوطلب

داوطلب فردی است پایبند به اساسنامه وقوانین جمعیت که به صورت داوطلبانه وبدون هیچ چشم داشتی با ارائه خدمات داوطلبانه به روش های گوناگون وبراساس تخصص ،توان وعلاقه مندی خود به توسعه سازمانی وفعالیت های داوطلبانه ،  سازمان رادردست یابی به اهداف خود یاری می کند

براساس تعریف فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر داوطلب کسی است که با میل و رغبت و انگیزه شخصی قوی،برای ارائه خدمت به همنوع خود و بدون هیچ گونه دستمزد و یا چشمداشتی اعلام آمادگی می کند .داوطلبی وسیله ای است که فرد یا گروه از آن سود می جویند تا از اصول بنیادین نهضت یعنی خدمت داوطلبانه را محقق سازند.

داوطلبان جمعیت هلال احمر

اشخاصی هستند که به اصول جمعیت احترام گذاشته و در قالب گروه های داوطلبی مهارت ، هدایت ، حمایت و مشارکت به صورت سازماندهی شده خدمات مربوطه را ارایه نمایند.

 

 

 هدف از تشکیل گروههای داوطلبی

سازماندهی اعضاء وداوطبان برحسب مهارت های مرتبط ، سهولت دردسترسی به اعضاِ هر گروه وتیم های زیر مجموعه آن درمواقع عادی یا هنگام بروز حوادث وسوانح ، ایجاد نظام تقسیم کار برحسب وظایف داوطلبی وتوانمندیهای هریک از اعضای داوطلب درچهار گروه حمایت ، هدایت ، مهارت ومشارکت دسته بندی می شوند

گروه حمایت

داوطلبانی کهبا توجه به توانمندیهای اقتصادی شان ، بمنظور پشتیبانی وتامین منابع مالی فعالیت ها وماموریت های امدادی ،عام المنفعه وبشردوستانه جمعیت درهنگام بروز حوادث وسوانح ویا مواقع عادی اظهار تمایل نموده وخدمات مالی ومادی لازم را ارائه می کنند.

گروه هدایت

داوطلبانی که با توجه به تخصص هاو تجربیات وتوانمندیهای علمی وفکری خود، درراستای ارتقای دانش ،آگاهی ،ترغیب ، افرایش سطح کارآمدی وتوان کارشناسی جمعیت درهنگام بروز حوادث وسوانح ویا درمواقع عادی ، خدمات فکری، مشورتی، مدیریتی و برنامه ریزی به جمعیت ارائه می کنند

گروه مهارت

داوطلبانی که با توجه به تخصص ها، تجربیات وحرفه خود درهنگام بروز حوادث و وسوانح ونیز درمواقع عادی ، خدمات فنی وتخصصی ویژه ای درراستای رشته مهارتی ونیاز جمعیت هلال احمر ارائه می دهند

گروه مشارکت

داوطلبانی که با توجه به فرصت کافی، تجربه وتوانایی هایشان به صورت موقت یا مستمرعلاقمند به حضور ومشارکت دراجرای برنامه ها وفعالیت ها وانجام وظایف اجرایی ، امدادی وعام المنفعه درمواقع مختلف وبراساس نیاز های جمعیت هلال احمر هستند.

خدمت داوطلبانه

 خدمتی است که فرد داوطلب آن رابامیل واختیارخود انجام می دهد نه به علت عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که براو تحمیل شده وهدف ار انجام آن ارائه خدمات به مردم آسیب پذیر جامعه است نه کسب منافع مادی

 

داوطلب صلیب سرخ و هلال احمر موظف است:

 1. در راستای اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر عمل کرده و به ترویج آن اصول کمک کند.
 2. به مقررات استفاده از آرم احترام بگذارد و از استفاده نادرست از آن خودداری کند.
 3. در جهت ارائه خدمات در بالاترین حد استاندارد تلاش و کوشش کند.
 4. وظایف خود را بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ملیت ،نژاد،جنس،دیدگاههای سیاسی یا عقاید مذهبی انجام دهد.
 5. به تمام افراد احترام بگذارد.
 6. در کمک به دیگران به خصوصیات شخصی آنها توجه داشته باشد.
 7. افراد را به درک تفاهم متقابل تشویق کند.
 8. به نیازهای دیگران به روشی بشردوستانه و محبت آمیز پاسخ دهند

تعریف عضو

عضو، فردی است پایبند به اساسنامه وقوانین جمعیت که باپرداخت مداوم حق عضویت ، به توسعه سازمانی جمعیت کمک می کند.

تفاوت داوطلب با عضو

از نظر فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین داوطلب و عضو تفاوت ظریفی وجود دارد به این معنی که داوطلب را افراد حرفه ای و متخصص می دانند که از مهارت ،دانش و تخصص برخوردار بوده و در جریان حوادث و سوانح به صورت منظم یا مقطعی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر را یاری می کنند ،اما اعضا کسانی هستند که به صورت مستمر و با قبول اساسنامه و مقررات جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به عضویت جمعیت درآمده و علاوه بر ارائه خدمات داوطلبانه حق عضویت نیز پرداخت می کنند.

 

اهداف سازمانی:

 • تقویت زیرساخت ها وشبکه ارتباطی مردمی کارآمد به منظور انجام اقدامات ماندگار وزود بازده واثر بخش درحوزه خدمت رسانی
 • تلاش برای جذب وبکارگیری نیروهای توانمند داوطلب درراستای خدمات داوطلبانه
 • احیا وترویج سنت حسنه اسلامی وقف وهبه با تقویت همبستگی های اجتماعی وحفظ همگرایی ویادآوری ارزش های نوعدوستانه درمیان داوطلبان وخیرین
 • بستر سازی مناسب جهت تعاملات موثر وسازنده با سازمان ها ونهادها ، متکی به مشارکت های مردمی ومنابع اختصاصی
 • زمینه سازی برای جذب ، آموزش وسازماندهی داوطلبان به عنوان نیروهای پشتیبان سازمان امداد ونجات

ماموریتهای اصلی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

طبق ماده 22 اساسنامه جمعیت هلال احمر ، خدمت در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افتخاری است

بر همین اساس ، در کلی ترین تقسیم بندی ، سازمان داوطلبان دو ماموریت اصلی بر عهده دارد

الف)ماموریت اول : (( جذب و سازماندهی نیرو های انسانی داوطلب و مشارکتهای مردمی ))

جهت تحقق این ماموریت ، برنامه های ذیل اجرا میگردد :

1 - اجرای برنامه های ترویج و اشاعه فرهنگ داوطلبی

2-شناسایی،فراخوان و جذب نیروی انسانی داوطلب

3-سازماندهی اعضا و داوطلبان

4-نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی برای داوطلبان

5-بهره گیری از خدمات اعضا و داوطلبان

6-حفظ نگهداری اعضا و داوطلبان

7-اجرای برنامه های بین المللی

 

ب)ماموریت دوم :(( ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان و آسیب دیدگان ))

جهت تحقق این ماموریت ، برنامه های ذیل اجرا میگردد :

1-ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان ( در شرایط عادی) با استفاده از توانمندان داوطلب

2-ارائه خدمات حمایتی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح )درشرایط حادثه)

 

 

مجموعه برنامه های حوزه معاونت داوطلبان

 • اجرای فرایند ملی عضویت (جذب ، سازماندهی عمومی وتخصصی )
 • راه اندازی خانه های هلال
 • برگزاری جلسات خانه های داوطلبی(هلال)
 • مراسم آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه
 • اجرای طرح فرشتگان رحمت
 • اجرای طرح همای رحمت
 • برپایی سفرهای مهربانی وحسینی
 • ارمغان مهر
 • پنجره های امید (حامیان کرامت وسلامت)
 • ارائه خدمات حمایتی
 • اجرای طرح کاروان سلامت درطول سال
 • برپایی چادر وایستگاه های سلامت درطول سال
 • اهدای خون داوطلبانه سالم ( حمایت ماندگار)
 • اجرای برنامه نیابت
 • داوطلب یار امدادونجات
 • روزکار داوطلبی
 • نذر ملی تخصص
 • ستاره های نجات(پیشگیری از ایدز واعتیاد)
 • امدادگران سبز
 • پروژه های کار آفرینی اجتماعی، تاب آوری وپیشگیری باهمکاری داوطلبان وسازمانهای مردم نهاد
 • آموزش تخصصی اعضاء وداوطلبان
 • مجمع خیرین
 • بانک امانات تجهیزات پزشکی
 • جمع آوری کمکهای مردمی درزمان حوادث وبلایا
 • برنامه گرامیداشت هفته هلال
 • مروجین سلامت
 • فعالیت های فو ق برنامه
 • گرامیداشت ایام ا... دهه فجر


جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران

پایگاههای امداد ونجات استان: