بازدید شریعت نژاد نماینده ممجلس رامسر ،تنکابن و عباس اباد از پایگاه امداد و نجات شهرستان رامسر

بازدید شریعت نژاد نماینده ممجلس رامسر ،تنکابن و عباس اباد از پایگاه امداد و نجات شهرستان رامسر

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر دکتر شریعت نژاد  نماینده مجلس رامسر،عباس اباد و تنکابن

از پایگاه امداد و نجات رضی محله بازدید بعمل آورد.

در این دیدار،  بعد ازاشنایی با بخش های اداری با ریاست ،پرسنل و امدادگران به بحث و گفت و گو پرداخت و با خدمات ارائه شده توسط هلال احمر اشنا و از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه گزارشی در خصوص کمک های نقدی و غیر نقدی ارائه شده در زمان زلزله کرمانشاه برای ایشان شرح داده شد که ایشان ضمن تایید از تمام خدمات بشر دوستانه که در راستای تسکین الام بشری در زمان بروزحادثه از طرف این نهاد مردمی ارائه میشود تقدیر و تشکر کرد.

و خاطر نشان کرد تمام فعالیت ها و برنامه های اجرایی هلال احمر باید باعث رضایتمندی مردم شود .

مجلس و هلال احمر حلقه متصل به هستند که باید همدیگر را در رسیدن به اهداف یاری کنند و هلال احمر یک سازمان کمک رسان و مردم نهاد میباشد که در زمان بروز حادثه به یاری و ارائه خدمات داوطلبانه به مرد نیازمند و اسیب دیده میباشد .

 

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران