غربالگری و تب سنجی یک میلیون نفردر مبادی ورودی و خروجی های مازندران

اجرای طرح حمایت جوانان از سلامت سالمندان در مازندران

اجرای طرح حمایت جوانان از سلامت سالمندان در مازندران

غربالگری و تب سنجی 800هزارنفر در مبادی خروجی مازندران

مشارکت گسترده اعضای داوطلب هلال احمرمازندران در برنامه مهار ویروس کرونا

مشارکت گسترده اعضای داوطلب هلال احمرمازندران در برنامه مهار ویروس کرونا

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران