معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

با توجه به  اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و اقدام در جهت مقابله با حوادث و سوانح ، آموزش عمومی و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز جهت تسکین آلام بشری ، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی ، توسعه مشارکت افراد به منظور آمادگی در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه در راستای اهداف و ماموریتهای جمعیت  و افزایش تاب آوری جامعه در برابر حوادث ، اهم  فعالیتهای و برنامه های این معاونت به شرح ذیل می باشد :

  • اجرای طرح ملی خادم با هدف جلب مشارکت خانواده ها براي یادگیري و یاددهی در جهت تحقق جامعۀ آماده در برابر مخاطرات است.
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش عمومی همگانی (امداد و کمکهای اولیه ، پایه داوطلبی ، آشنائی با مخاطرات  و  کتاب کارداوطلبی)  عضو و غیرعضو بصورت حضوری و نیمه حضوری در شعب استان با  نظر نظارت این معاونت
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی امداد و نجات به منظور تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز تیمهای عملیاتی و پایگاههای امداد و نجات استان
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های بازآموزی و بازتوانی استانی و شهرستانی به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتی تیمهای تخصصی
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش تربیت مربی امداد و کمکهای اولیه
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی حضوری و الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر استان

تعامل و همکاری با سازمانها، ادارات ، دانشگاهها  دولتی و خصوصی جهت برگزاری دوره های آموزشی و  اعزام مربی و مدرس آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران