عنوان یادداشت : امداد و نجات کوهستان - قله دماوند

عنوان یادداشت : امداد و نجات کوهستان - قله دماوند

حدود 54% از کشور ما را مناطق کوهستانی پوشانده است و بر همین مبنا همه سالانه حوادث زیادی در این مناطق رخ میدهد؛ که به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص خود از جمله صعب العبور بودن ، ارتفاع بالا سختی و پیچیدگی عملیات را زياد می كند .

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران