يدالله داودي - رييس جمعيت هلال احمر شهرستان ساري

عنوان يادداشت : طرح هماي رحمت

تاریخ: 14.05.96
موضوع: مصاحبه و گفتگو

عنوان يادداشت : طرح هماي رحمت

یکی ازاصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خدمات داوطلبانه است. درسالهای اخیر جمعیت های ملی صلیب سرخ وهلال احمر باچالش هایی درخصوص کم شدن تعداد اعضاء و داوطلبان نسبت به گذشته مواجه شده اند و از آنجایی که یکی از ارکان تحقق رسالت های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، جذب ونگهداری نیروی انسانی داوطلب ، کارآمد و موثر بوده واین نیروی انسانی داوطلب یکی از ایفا کنندگان نقشهای اصلی وبنیادین جمعیت هلال احمر به شمار می روند . بنابراین لازم است تدابیری اندیشید تا این مهم به نحو مطلوبی تحقق یابد. سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد به عنوان سازمانهای داوطلبانه به صورت غیر انتفاعی با اهداف خدمتگذاری وانساندوستانه خلاء بین نخبگان وتوده مردم که همواره مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی ، مدیریت وجامعه شناسی بوده است راپر می کندوموجب موفقیت در رشد اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی و............جامعه می شوند.

سازمانهای مردم نهاد سمبل یکی ازمصادیق جامعه مدنی در ارتباط بادموکراسی وحاکمیت ارزشهای مردمی ، زمینه های مشارکت بیشتر افراد را در اداره امور فراهم نموده وبه عنوان عوامل اثر گذار بر سیاستگذاری اجراوپیگیری آنها در اداره عمومی می توانند فراهم نموده و به عنوان عوامل اثر گذار برسیاسگذاری اجرا وپیگیری آنها در اداره امور عمومی می توانند صاحب نقشی باشند.

سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد باجلب اعتماد و کمکهای مردمی ملی وبین المللی به رفع معضلات اجتماعی می پردازند وبار سنگینی را از دوش دولت بر می دارند.همچنین انسانهادرسازمانهای غیر دولتی و خود جوش کار گروهی و مدیریت مشارکتی را با اعتماد به یکدیگر و همدلی تجربه می کنند.اعتقادات وتمایلات بشردوستانه در تاریخ حیات بشری پدیده جدیدی به شمار  نمی رود.

اززمان خلقت آدم ابوالبشرتاکنون بشریت علیرغم جنگ و خصومت ها نفرت وخشونت ها همواره دارای احساسات نوع دوستانه وانسانی بر فطرت الهی بوده است.خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که بنی آدم را کرامت بخشید وپیامبرگرامی اسلام(ص)واولیای دین بر تمامیت وکرامت همه انسانها تاکید نمودند و دستورات خاص در جهت رعایت حقوق همه انسانها اعم از مسلمانان وغیرمسلمان صادر فرمودند.

یکی از اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر،  اصل خدمات داوطلبانه است . در ایران نیز سازمان داوطلبان با هدف حمایت از نیازمندان آسیب پذیر از طریق سازماندهی وبهره مندی از توان اقشار وافراد توانمندی که داوطلبانه به عضویت  افتخاری جمعیت در آمده اند تاسیس گردید.

سازمان داوطلبان از تشکیلات بین المللی وابسته به جمعیت های هلال احمر وصلیب سرخ است که به منشور احیاء وتحقق اصل خدمات داوطلبانه تشکیل شده ودو رسالت مهم بر عهده دارد. رسالت اول :جذب نیروی انسانی و مشارکت های مردمی که از طریق شناسایی وجذب اقشار و اشخاصی که تمایل به همکاری و عضویت برای تحقق اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمردارند صورت می گیرد.

رسالت دوم:ارایه خدمات حمایتی به نیازمندان آسیب پذیر وآسیب دیده.طرح ملی همای رحمت درجهت تحقق رسالت دوم سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هرساله در ایام ماه مبارک رمضان با تاسی از سنت حسنه مولی متقیان حضرت علی (ع)برای دستگیری از مستمندان وهم سفره شدن بانیازمندان توسط خیرین وداوطلبان جمعیت هلال احمر انجام میشود این طرح که حدود ۱۴سال به طور مداوم اجرا میشود.کمک به خانواده زندانیان وآسیب پذیر، ایتام ، خانواده بدسرپرست وبی سرپرست ، بیماران صعب العلاج وزنان سرپرست خانواده توسط داوطلبان اجراء می گردد.

نویسنده: modir1
نظرات: 0
بازدید: 3374
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران