درچهارمین مجمع استانی جمعیت هلال احمراستان عنوان شد: تمامی شاخصه های خدمت رسانی و زیرساختی هلال احمرمازندران درمسیر توسعه قراردارد

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران