پیام استاندارمازندران به مناسبت هفته هلال احمر: هلال احمر نماد صلح،آرامش و نوع دوستی است

پیام استاندارمازندران به مناسبت هفته هلال احمر: هلال احمر نماد صلح،آرامش و نوع دوستی است

درنشست مشترک مدیرکل زندانها و مدیرعامل هلال احمراستان تاکیدشد؛ ارائه آموزشهای امدادی به کارکنان و زندانیان مازندران

دکتر اکبری خبرداد: خدمات هلال احمرمازندران به 700هزار گردشگر نوروزی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران : هنر ما خدمت بی منت به مردم است

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران