دکتر سلطانی معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در ساری اعلام کرد: مرکزنوآوری و شتاب جمعیت هلال احمر بزودی افتتاح می شود

دکتر سلطانی معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در ساری اعلام کرد: مرکزنوآوری و شتاب جمعیت هلال احمر بزودی افتتاح می شود

خدمت رسانی کاروان سلامت هلال احمر مازندران به 4500نفر در ریگ ملک میرجاوه

خدمت رسانی کاروان سلامت هلال احمر مازندران به 4500نفر در ریگ ملک میرجاوه

خدمت رسانی کاروان سلامت هلال احمرمازندران در مناطق مرزی ایران و پاکستان

خدمت رسانی کاروان سلامت هلال احمرمازندران در مناطق مرزی ایران و پاکستان

«ریگ ملک» چشم انتظار خدمات داوطلبان هلال احمرمازندران

«ریگ ملک» چشم انتظار خدمات داوطلبان هلال احمرمازندران

با حضور ویدئوکنفرانسی ۷ استان کشور؛ باشگاه خبرنگاران هلال احمر راه اندازی شد

درچهارمین مجمع استانی جمعیت هلال احمراستان عنوان شد: تمامی شاخصه های خدمت رسانی و زیرساختی هلال احمرمازندران درمسیر توسعه قراردارد

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران