برگزاری اولین کارگاه پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس در دبیرستان سماء قائمشهر

برگزاری اولین کارگاه پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس در دبیرستان سماء قائمشهر

رونمایی از کتاب "سیل و زلزله" درجمعیت هلال احمر مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران