رتبه عالی هلال احمراستان مازندران در اجرای طرح ملی پیمان

رتبه عالی هلال احمراستان مازندران در اجرای طرح ملی پیمان

 معاون امور جوانان هلال احمر مازندران از کسب رتبه عالی هلال احمرمازندران در اجرای طرح ملی پیمان ((پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی)) همراه  با استانهای کرمان،گیلان ، آذریجان غربی، چهار محال وبختیاری ،قم و بوشهر در کشور خبر داد.

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران