مازندران در صدر پوشش عملیات امداد تابستانه در سطح کشور

مازندران در صدر پوشش عملیات امداد تابستانه در سطح کشور

طرح امداد تابستانه هلال احمر تا پایان شهریور ادامه دارد/ مازندران در صدر پوشش عملیات امداد تابستانه در سطح کشور/ افزایش 22 درصدی ماموریت ها و افزایش 44 درصدی عملیات نجات فنی هلال احمر در طرح امداد تابستانه سال جاری/ انبارهای هلال احمر به اقلام 22 گانه امدادی تجهیز شدند

نجات کوهنورد مصدوم برازجانی با بالگرد امدادی هلال احمرمازندران

عملیات نجات درتفاعات قله سیالان تنکابن ؛ نجات کوهنورد مصدوم برازجانی با بالگرد امدادی هلال احمرمازندران

رئیس جمعیت هلال احمر تنکابن گفت ؛ عملیات نجات و انتقال کوهنورد مصدوم 70 ساله برازجانی از ارتفاعات قله سیالان این شهرستان توسط نیروهای امداد و نجات و با کمک بالگرد امدادی هلال احمر مازندران با موفقیت انجام شد.

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران