توسعه فرهنگ داوطلبی با بهره گیری از سامانه های دیجیتال سرعت می گیرد

مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران گفت؛ جمعیت هلال احمر به عنوان سازمانی با کارکرد اجتماعی رسالت سنگینی را در جامعه برعهده دارد که تحقق کامل اهداف آن مستلزم توسعه فرهنگ داوطلبی از طریق بهره گیری ازسامانه های دنیای دیجیتال می باشد.

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران